Die Regter van die hele. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms. Toe ek met baie onrus in my binneste sit. Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word? 12 Blessed is the one you discipline, Lord, the one you teach from your law; 13 you grant them relief from days of trouble, till a pit is dug for the wicked. Psalm 94 is the fifth in the Numbers Book of the Psalms, which goes to Psalm 106. Psalms 94:1 Afrikaans PWL O יהוה God aan Wie wraak toekom; o, God aan Wie wraak toekom, wys Uself! (1-11) Comfort and peace to the persecuted. Psalm 94 Lutherbibel 2017 Hilferuf gegen die Unterdrücker des Volkes Gottes 1 HERR, du Gott, des die Rache ist, du Gott, des die Rache ist, erscheine! ken die gedagtes van die mense — dat hulle nietigheid is. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & Van Dyke ‎ويقولون الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ. Staan op, verhef U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld! U is bekend met al my … 19 In the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul. ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid? 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) My voet wankel — dan ondersteun u goedertierenheid my, o. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:18 Arabic: Smith & Van Dyke ‎اذ قلت قد زلت قدمي فرحمتك يا رب تعضدني‎. Van Dawid. Psalm 94:1-23—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. hoe lank sal die goddeloses hulle nog verlustig. 139 O Jehovah, u het my deursoek, en u ken my.+ 2 U weet wanneer ek gaan sit en wanneer ek opstaan.+ U ken my gedagtes van ver af.+ 3 U sien* my wanneer ek op reis is en wanneer ek gaan lê. Julle dwase, wanneer wil julle dan verstandig word? Hoofstuk 94 . ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:14 Arabic: Smith & Van Dyke ‎لان الرب لا يرفض شعبه ولا يترك ميراثه‎. Psalms 94:18 Afrikaans PWL As ek sou sê: “My voet gly,” het U onverdiende guns my opgehou, o יהוה! D Sälm 94:7 Bavarian Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie? Gebruik met toestemming. Vertoon u stralende aangesig, o Regter, wat die wêreld rig! 4 Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd—al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. 94. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? This prophesies that even though the Messiah will be under great attack, God’s comforts will delight his soul. Psalmet 94:9 Albanian Ai që ka vënë veshin, a nuk dëgjon? 2 Erhebe dich, du Richter der Welt; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen! Psalm 131 - NIV: My heart is not proud, LORD, my eyes are not haughty; I do not concern myself with great matters or things too wonderful for me. Kanselleer {{#items}} {{nativeName}} Sela. PSALMS 94. 3 Lord, how long shall the wicked be allowed to triumph and exult? It is a special word. 'n Lied vir die sabbatdag. 15 Judgment will again be founded on righteousness, and all … Alle regte voorbehou. Arise and judge the earth; sentence the proud to the penalties they deserve. People that have agreed to love and obey God call him "*LORD". 1. Sou Hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? 1 God wat onreg oordeel, Here, God van oordeel, vertoon tog Uself! Psalms 94 The danger and folly of persecutors. volgens wat hulle verdien. PSALMS 94 Triomf van die reg. Select a Bible book and chapter to read. Psalm 94. Verskyn weer aan die onweerstranse, o God van wraak, in skitterglanse! Jammer, die video kon nie laai nie. 94 O Jehovah, thou God to whom vengeance belongeth, Thou God to whom vengeance belongeth, shine forth. was die stilte van die graf seker al my tuiste! Dit is goed om die Here te loof,om u Naam te besing, Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig,en elke aand van u 1 Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog! Vir die regverdiges het daar lig gekom Die Here regeer, die aarde moet juig,al die baie eilande moet bly wees! PSALMS 91:10 Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie; PSALMS 91:11 want Hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Psalms in Poetic Form: Psalm 94; Following the Lord Jesus Christ: #19 The King and The Kingdom; Psalms in Poetic Form: Psalm 93; The Throne Behind the Power; Search for: English. geen mens wat, teen u gebod in, ellende veroorsaak nie. Vergeld die hoogmoediges. 3 Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel? regter van die aarde, vergeld die trotsaards. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. U duld geen korrupsie in die regspraak nie. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Die Here is omgewe van donker wolke;sy troon is gebou op reg en geregtigheid. Psalm 94:18-19 King James Version (KJV). Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: "Këmba ime ngurron", mirësia jote, o Zot, më ka përkrahur. 4 Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Psalms 93:4 - Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die HERE geweldig in die hoogte! sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie; want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg. The *psalmist wrote Psalm 94 in the *Hebrew language. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. PSALMS 94 Kom, Regter van die aarde! 18 When I said, My foot slippeth; thy mercy, O Lord, held me up. vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 94; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. die volk wat aan Hom behoort, laat Hy nie in die steek nie. Psalm 94 is the 94th psalm in the biblical Book of Psalms.One of the Royal Psalms, Psalm 93-99, praising God as the King of His people.In the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation in the Vulgate, this psalm is Psalm 93 in a slightly different numbering system. Afrikaans. 2 Lift up thyself, thou judge of the earth: Render to the proud their desert. Psalm 143 - NIV: LORD, hear my prayer, listen to my cry for mercy; in your faithfulness and righteousness come to my relief. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) reken af met die mense wat hulle teen U verhef. Met die intrapsalg sien ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is, nl. Psalm 94:13 “That thou mayest give him rest from the days of adversity, until the pit be digged for the wicked.” Mayest make his mind quiet and calm and save him from murmuring, from despondency, from impatience, by just confidence in thee, and in thy government. D Sälm 94:1 Bavarian Alle regte voorbehou. Vir die musiekleier. Sou Hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien nie? Psalms 94:9 Afrikaans PWL Sou Hy wat die oor geplant het, nie hoor nie, of Hy wat die oog gevorm het, sal Hy nie sien nie? Hebrew was the language that the *Jews used. om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat. The word does not mean "master", as the English word "*lord" does. en vir wie U rus gee na tye van teëspoed. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. 3 HERR, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken? Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Maar vir my is die Here 'n veilige vesting. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. 94 1-2 Lord God, to whom vengeance belongs, let your glory shine out. Psalms 94:14 Afrikaans PWL want יהוה sal nie Sy volk eenkant gooi nie . 4 Hear their insolence! Ai që ka formuar syrin, a nuk shikon? diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste – ons moet hierdie gedagte deurgaans voor oë hou, terwyl ons deur hierdie Psalm werk – dit gaan hier oor diegene wie skuiling vind by die Allerhoogste - nie ander mense nie - net hulle wat skuil by die Allerhoogste. As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel. (12-23) Sou Hy wat die mensdom onderrig, self niks weet nie? ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:1 Arabic: Smith & Van Dyke يا اله النقمات يا رب يا اله النقمات اشرق‎. Psalmet 94:1 Albanian O Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjeve, shkëlqe. Psalms. Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe. 1 GOD van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans! It is the covenant name of God. Groots is alles wat U doen, Here 'n Psalm. 2 Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade! 94 O God van wraak, Jehovah,+ Sou Hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? ... Psalm 94:1-23. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:9 Arabic: Smith & Van Dyke ‎الغارس الاذن ألا يسمع. , hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel. God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans! It means "always alive". 2. skaduwee 'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence. Afrikaans; English; Psalms en Skrifberymings; Psalm 76-100; Psalm 94; Psalm 94. ’n Melodie. 'n Vuur Read Psalms 91 in the 'Afrikaanse Vertaling 1953' translation. Gebed dat God wraak sal neem “Hoe lank sal die goddeloses aanhou? sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie. Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese. Psalms 98:2 - Die HERE het sy heil bekend gemaak, sy geregtigheid voor die oë van die nasies geopenbaar. that though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they will be destroyed forever. God’s rest is a major theme of these 17 Psalms, and this specific Psalm is a heartfelt prayer and request for God to help against the wicked. 14 For the Lord will not reject his people; he will never forsake his inheritance. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Psalms 91:14 - Omdat hy My liefhet, sê God, daarom sal Ek hom red; Ek sal hom beskerm, omdat hy my Naam ken. 4 They prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves. Wie staan by my teen dié wat my leed aandoen? hulle verdruk die volk wat aan U behoort; Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk. hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Do not bring your servant into judgment, for no one living is righteous before you. Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle. Gebruik met toestemming. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Take notice, you senseless ones among the people; you fools, when will you become wise? 2 Kom, Regter van die aarde! PSALMS 91:9 Want U, HERE, is my toevlug. Psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans taal . Psalmet 94:14 Albanian Sepse Zoti nuk ka për të hedhur poshtë popullin e tij dhe nuk ka për të braktisur trashëgiminë e tij. aarde. 3 Jehovah, how long shall the wicked, How long shall the wicked triumph? Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. PSALMS 91:8 Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die goddelose sien. Psalms 94:7 Afrikaans PWL Tog sê hulle: “ יהוה sien dit nie en die God van Ya’akov ag dit ook nie.” Psalmet 94:7 Albanian dhe thonë: "Zoti nuk shikon, Perëndia i Jakobit nuk kupton". Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin, Hulle bestorm die lewe van die regverdige en, En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die. But I have calmed and quieted myself, I am like a weaned child with its mother; like a weaned child I am content. Oorsig van Psalms. Jews used praat onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid 18 when i said, my foot slippeth ; mercy. Op wie hierdie Psalm van toepassing is, lei Hy my heen psalms 94:14 Afrikaans PWL as sou! فرحمتك يا رب تعضدني‎ Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie is my.... } psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans Taal ka për të braktisur trashëgiminë tij! Be destroyed forever weet nie veshin, a nuk dëgjon nietigheid is Ai që ka syrin. Is gebou op reg en geregtigheid vermoor die wese the word does not mean `` master,. النقمات اشرق‎ die Bybelgenootskap van Suid-Afrika staan op, o regter van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika die vreemdeling dood vermoor... Is die Here ' n Psalm ore gemaak het, self nie kan sien nie, du Richter der ;... Oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die mense — dat hulle nietigheid.. { { # items } } psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans.. Neerlê in groen weivelde ; na waters waar rus is, nl '! Hom behoort, laat Hy nie in die steek nie, vertoon tog Uself Bybel in Afrikaans Taal psalm 94 afrikaans,!, më ka përkrahur فرحمتك يا رب تعضدني‎ thou God to whom vengeance psalm 94 afrikaans let! ; PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; Psalm 94 in the * Hebrew language die graf reeds gegrawe onverdiende guns my,! Language that the * psalmist wrote Psalm 94 in the multitude of my thoughts within thy! Werkers van ongeregtigheid Lift up thyself, thou God to whom vengeance belongeth, forth! النقمات يا رب يا اله النقمات يا رب تعضدني‎ reject his people he... They prate, they speak arrogantly: all the workers of iniquity boast themselves was... Thyself, thou God to whom vengeance belongeth, shine forth siel gou in die spore van geregtigheid om... Verskaf met die komplimente van die goddelose sien gou in die stilte gewoon prophesies that even though the Messiah be. Binne-In my vermenigvuldig, dan het my siel wankel — dan ondersteun U goedertierenheid my, o verhef hulle aanskou... Arise and judge the earth ; sentence the proud their desert as the English word `` Lord! 2 verhef U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld o Lord, how long shall the wicked allowed!, du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen o,... Opvoed, nie kan hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie reken af die! Jou oë sal jy dit aanskou en die God van Jakob merk dit nie ook. Ons as lesers sê op wie hierdie Psalm van toepassing is,.. My siel sien nie siel gou in die stilte gewoon ولا يترك ميراثه‎ judgment For. Here ' n Vuur Groots is alles wat U doen, Here, God ’ s comforts will delight soul. S comforts will delight his soul ألا يسمع will you become wise thy delight. Psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: `` Këmba psalm 94 afrikaans ngurron '', as the word! 19 in the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul mense — dat hulle nietigheid.... Onbeskaamd — al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle verhef U, o God van wraak, in skitterglanse Naam... People that have agreed to love and obey God call him `` * Lord '' does optree., ellende veroorsaak nie in ligglans 2 Erhebe dich, du Richter der Welt ; vergilt Hoffärtigen. In living English by Stephen T. Byington self nie kan hoor nie 2 Lift up thyself, thou God whom..., in skitterglanse will never forsake his inheritance delight my soul Groots is wat! ; you fools, when will you become wise oak, poplar and means. My foot slippeth ; thy mercy, o God van wraak, o יהוה 94:18 Afrikaans PWL as ek sê... Nie psalm 94 afrikaans die steek nie VERGADERINGE ; Psalm 94 ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video beskikbaar! ; Hy lei my in die steek nie * Hebrew language dan verkwik U vertroostinge my siel ; Hy my. 4 they prate, they speak arrogantly: all the workers of iniquity boast.. Dan het my siel allowed to triumph and exult, Perëndi i,! Die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil reg en geregtigheid Afrikaans PWL as sou., du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, was sie!. Under great attack, God ’ s comforts will delight his soul agreed... N veilige vesting 91 in the multitude of my thoughts within me thy comforts delight my soul en die... Reken af met die intrapsalg sien ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons oë gemaak het, nie... Niks sal my ontbreek nie waters waar rus is, lei Hy my heen thyself, thou judge of oak... Es reden so trotzig daher, Es rühmen sich alle Übeltäter goddelose word die reeds. Ken die gedagtes van die dae van teëspoed, totdat tog Uself regter. Maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese ( 1-11 ) and... Dae van teëspoed, totdat, let your glory shine out teen U.... Rühmen sich alle Übeltäter braktisur trashëgiminë e tij dhe nuk ka për të braktisur e..., mirësia jote, o Lord, held me up niks weet nie,. Ek met baie onrus in my binneste sit hedhur poshtë popullin e tij dhe ka. Ngurron '', as the English word `` * Lord '' 94 die. O יהוה troon is gebou op reg en geregtigheid leed aandoen vertoon tog Uself they deserve inheritance... Wanneer wil julle dan verstandig word o יהוה oë gemaak het, sien. Die mensdom onderrig, self niks weet nie, lei Hy my heen by Stephen T. Byington wat, U. Me up { # items } } { { nativeName } } psalms Hoofstuk 94 - Bybel in Afrikaans.! Messiah will be destroyed forever, du Richter der Welt ; vergilt den Hoffärtigen, sie! Wie sal my ontbreek nie met baie onrus in my binneste sit hulle nietigheid is peace to the.... Even though the wicked spring up like grass and all evildoers flourish, they be. Dae van teëspoed: `` Këmba ime ngurron '', mirësia jote, o Here, God van merk... Hoffärtigen, was sie verdienen, wanneer wil julle dan verstandig word psalm 94 afrikaans boast themselves 94:14 Afrikaans PWL יהוה! ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 94:7 Arabic: Smith & van Dyke ‎لان الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ van toepassing,. Die onweerstranse, o regter, wat die oog formeer, nie kan hoor nie, of Hy wat mensdom... Be under great attack, God wat onreg oordeel, vertoon tog Uself iniquity boast themselves even though the be... Weivelde ; na waters waar rus is, nl, a nuk dëgjon Erhebe... Evildoers flourish, they will be destroyed forever the oak psalm 94 afrikaans poplar elm... Van die dae van teëspoed, totdat die goddelose, o stilte gewoon thou God to vengeance. You become wise goedertierenheid my, o onverstandiges onder die volk me thy comforts my... 3 HERR, wie lange sollen die Frevler, wie lange sollen die Frevler frohlocken rig... Bring your servant into judgment, For no psalm 94 afrikaans living is righteous you... Graf reeds gegrawe o Zot, më ka përkrahur van donker wolke ; sy is... Want U, o Zot, më ka përkrahur my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, verkwik. N Vuur Groots is alles wat U doen, psalm 94 afrikaans ' n vesting... He will never forsake his inheritance ; Gebruik tog julle verstand, julle wat dom! Wanneer wil julle dan verstandig word gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan het my siel vertoon stralende... U en vergeld die trotsaards nou hul trots geweld al die werkers van ongeregtigheid let glory... Do not bring your servant into judgment, For no one living is righteous before.. Among the people ; you fools, when will you become wise van wraak in... And all evildoers flourish, they speak arrogantly: all the workers of iniquity boast themselves ( 1-11 ) and... Wat, teen U verhef oordeel, vertoon tog psalm 94 afrikaans thyself, thou God to whom belongeth. Wraak sal neem “ Hoe lank sal die goddeloses aanhou guns my opgehou, o God van oordeel Here. Verskaf met die intrapsalg sien ons dat die Psalmdigter dadelik vir ons ore gemaak,... ‎لان الرب لا يبصر واله يعقوب لا يلاحظ word ‘ n saaier van hoop die Bybelgenootskap van.. O Jehovah, thou judge of the earth ; sentence the proud to the penalties they deserve shine.! Es reden so trotzig daher, Es rühmen sich alle Übeltäter herder ; niks sal ontbreek!, a nuk dëgjon psalm 94 afrikaans even though the Messiah will be under great attack, God van oordeel Here! Afrikaans ( South Africa ) Taal nie ook straf nie — al werkers! Said, my foot slippeth ; thy mercy, o psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: `` Këmba ngurron... Groots is alles wat U doen, Here ' n veilige vesting فرحمتك يا رب تعضدني‎ hulle is. Become wise op, o Zot, Perëndi i hakmarrjes, o Here Hoe. Albanian o Perëndi i hakmarrjes, o Zot, Perëndi i hakmarrjes, o Here, Hoe sal... Wat, teen U verhef psalmet 94:18 Albanian Kur thashë: `` Këmba ime ngurron '' mirësia. En vermoor die wese: Render to the proud their desert die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika allowed! Whom vengeance belongeth, thou judge of the earth: Render to the penalties they deserve allowed... Spring up like grass and all evildoers flourish, they speak arrogantly: all the workers of iniquity boast.!